Ogólnopolski Konkurs „Indeks dla Rolnika”

W dniu 6 grudnia 2018 r. w trakcie półfinału Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika’’, odbywającego się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu wygłoszono wykład pt. „Nowe formy wsparcia innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich na przykładzie Grupy Operacyjnej EPI PRADAWNE ZIARNO”

Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

W dniach od 30 listopada z okazji do 2 grudnia 2018 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy brał czynny udział w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu upamiętniającą stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to znakomita okazja do promocji projektu. Zaprezentowano autorskie wypieki z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej, oraz foldery informacyjne dotyczące operacji. NA stoisku gościło wielu znamienitych gości, w tym pan Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Spotkanie z przedstawicielami Litwy oraz Finlandii

W dniu 14 listopada 2018 r., na spotkaniu z przedstawicielami Litwy oraz Finlandii, wizytującymi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w ramach projektu Emplnno Interreg Baltic Sea Region wygłoszono referat pt. “Innovative activities of the PRADAWNE ZIARNO Consortium”w. Zorganizowano stoisko informacyjne dotyczące realizowanego projektu oraz przygotowano wypieki do degustacji.

Konferencja pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

W dniu 24 października 2018 r. promowano projekt uczestnicząc w konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. Wygłoszono referat pt. „Integracja pionowa jako działanie stymulujące rynek pracy na obszarach wiejskich – studium przypadku na przykładzie Konsorcjum PRADAWNE ZIARNO”.

Toruński Jarmark Żywności Ekologicznej

W dniach 4 sierpnia i 1 września 2018 r członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w Jarmarku Żywności Ekologicznej w Toruniu. Na stoisku promocyjnym znalazły się ulotki z podstawowymi informacjami nt. celów, odbiorców i spodziewanych rezultatów projektu Pradawne Ziarno. Przeprowadzono degustację chleba oraz badania sondażowe wśród konsumentów.

Czytaj dalej Toruński Jarmark Żywności Ekologicznej

„International Brand and Brand City Congress” , Turcja

W dniu 27 września 2018 r., na międzynarodowy kongresie “International Brand and Brand City Congress”, zorganizowanym przez Gümüşhane Üniversitesi w Turcji prezentowano referat pt. “Using branding and modern marketing tools as an example of innovation in building the relationship with customers”. Prezentacja dotyczyła innowacyjnych metod marketingowych w opracowywanych w projekcie Pradawne Ziarno.

Konferencja „Agrarian Perspective”, Praga, Czechy

W dniach 19-20 września 2018 r. prezentowano informacje założenia projektu Pradawne Ziarno na konferencji międzynarodowej w Czech University of Life Sciences in Prague, Czechy. Prezentowano tam referat pt. “The assessment of market demand for products obtained from primary wheat forms with increased nutritional value”. Referat obejmował wyniki badań pilotażowych dotyczących zapotrzebowania na produkty pochodzące z pszenic okrągłoziarnowej oraz perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.

Frymark Bydgoski 2018

W dniach 2 września oraz 30 września odbywała się promocja projektu na cyklicznym wydarzeniu pn. Frymark Bydgoski. Jest to jarmark produktów ekologicznych, regionalnych i rękodzieła. Zorganizowano stoisko informacyjne dotyczące realizowanego projektu, przeprowadzono degustację chleba oraz przeprowadzono badania sondażowe.

Czytaj dalej Frymark Bydgoski 2018

Festiwal Smaków w Grucznie

W dniach 18 i 19 sierpnia 2018 r. promowano projekt na Festiwalu Smaku w Grucznie. Zorganizowano tam stoisko informacyjne, na którym znalazły się wypieki z pszenic pierwotnych okrągłoziarnowej i perskiej. Uczestnicy wydarzenia otrzymywali materiały informacyjne dotyczące realizowanego projektu a także bardzo chętnie brali udział w degustacji chleba. W ciągu dwóch dni Festiwalu prowadzono marketingowe badania sondażowe.

Czytaj dalej Festiwal Smaków w Grucznie