O nas

Jesteśmy Grupą Operacyjną EPI tworzącą konsorcjum pod nazwą PRADAWNE ZIARNO.

Naszym celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie technologii uprawy, przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu innowacyjnych produktów z pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.

Grupy docelowe projektu

  • Rolnicy
  • Przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Konsumenci

Skład Konsorcjum:

Nr projektu 00001.DDD.6509.00003.2017.02

Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)
15.05.2018 – 31.03.2021

Całkowity budżet operacji
Całkowita wartość operacji – 1 857 982,96

Obszar, na którym realizowana  jest operacja

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)

bydgosko-toruński

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)

1. starogardzki

2. chojnicki

3. grudziądzki

4. koniński

Źródła finansowania operacji

Kwota pomocy: środki EFRROW i krajowe środki publiczne

 Wkład własny: środki własne konsorcjantów