Konferencje

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnymi pierwotnymi gatunkami pszenic

Co kryją w sobie pszenica okrągłoziarnowa i perska? Jakie mają wymagania?

Czy te gatunki pszenic wrócą do łask konsumentów?

Na powyższe pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas konferencji on-line

„ Od tradycji do nowoczesności

– rezultaty projektu Grupy Operacyjnej PRADAWNE ZIARNO”

12.03.2021r. godz. 10:00


Zarejestruj się teraz

Link:  https://kpodr.clickmeeting.com/od-tradycji-do-nowoczesnosci-rezultaty-projektu-grupy-operacyjnej-pradawne-ziarno/register

Jeżeli powyższy przycisk nie działa, skopiuj i wklej do przeglądarki powyższy link

W programie konferencji:

10.00 – 10.15  –    Otwarcie konferencji
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KP-ODR w Minikowie 
dr hab. inż.  Małgorzata Szczepanek,  prof. uczelni, UTP Bydgoszcz – kierownik projektu Pradawne Ziarno

10.15  –  10.35          Szanse rozwoju uprawy pszenic pierwotnych w gospodarstwach ekologicznych – Mieczysław Babalski – Bio-Babalscy

10.35- 11.00            Ekologiczna i konwencjonalna niskonakładowa technologia uprawy pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej – dr hab. inż.  Małgorzata Szczepanek, prof. uczelni, UTP Bydgoszcz

11.00 – 11.20          Ocena występowania chorób na pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej w ekologicznym i konwencjonalnym systemie gospodarowania – dr hab. inż.  Grzegorz Lemańczyk, prof. uczelni, UTP Bydgoszcz

11.20 – 11.35              Ocena zagrożeń powodowanych przez szkodniki występujące na pierwotnych formach pszenic (okrągłoziarnowej i perskiej) uprawianych w różnych technologiach – dr hab. inż.  Robert Lamparski, prof. uczelni, UTP Bydgoszcz

11.35– 11.50               Zachwaszczenie pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej w zależności od czynników agrotechnicznych i systemu uprawy – dr hab. inż.  Edward Wilczewski, prof. uczelni, UTP Bydgoszcz

11.50 – 12.40              Przerwa obiadowa

12.40 – 13.00              Wartość gospodarcza pszenic pierwotnych (płaskurka, samopsza,
 kamut) – dr hab. Józef Tyburski , prof.  uczelni, UWM Olsztyn

13.00 – 13.25              Właściwości technologiczne i procesy produkcji nowych produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej –  dr hab. inż.  Tomasz Knapowski, prof. uczelni, UTP Bydgoszcz

13.25 – 13.45              Wartość odżywcza ziarna pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej
 w zależności od technologii i systemu uprawy – dr hab. inż.   Wojciech  Kozera, prof. uczelni, UTP Bydgoszcz

13.45- 14.05           Specyfika białek (w tym glutenowych) oraz innych związków czynnych w różnych gatunkach pszenic – Prof. dr hab. Iwona Konopka, UWM Olsztyn

14.05– 14.30               Dedykowana strategia marketingowa oraz działania promocyjne Grupy
Operacyjnej ”Pradawne Ziarno – dr inż. Piotr Prus, prof. uczelni, UTP Bydgoszcz

W sprawach organizacyjnych prosimy  kontakt z Agnieszką Dobosz-Idzik

 tel. 723 692 568