Kontakt

Kierownik projektu:
Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. uczelni
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
malgorzata.szczepanek@utp.edu.pl
tel. 602 502 165