Doświadczenia badawczo-wdrożeniowe w gospodarstwach ekologicznych

Doświadczenia z uprawą pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej w systemie ekologicznym realizowaliśmy w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych w Kiełpinie i Budziszewie (woj. kujawsko-pomorskie), Trzcińsku i Zblewie (woj. pomorskie) oraz w Grabinie Wielkiej (woj. wielkopolskie).

Kiełpin

Grabina Wielka

Trzcińsk

Budziszewo

Zblewo

Konferencja pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

W dniu 24 października 2018 r. promowano projekt uczestnicząc w konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. dr inż. Piotr Prus wygłosił wykład pt. „Integracja pionowa jako działanie stymulujące rynek pracy na obszarach wiejskich – studium przypadku na przykładzie Konsorcjum PRADAWNE ZIARNO”.

Konferencja “Agrarian Perspective”, Praga, Czechy

W dniach 19-20 września 2018 r. prezentowano informacje założenia projektu Pradawne Ziarno na konferencji międzynarodowej w Czech University of Life Sciences in Prague, Czechy. Dr inż. Piotr Prus wygłosił referat pt. “The assessment of market demand for products obtained from primary wheat forms with increased nutritional value”. Referat obejmował wyniki badań pilotażowych dotyczących zapotrzebowania na produkty pochodzące z pszenic okrągłoziarnowej oraz perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.