Konferencja “Agrarian Perspective”, Praga, Czechy

W dniach 19-20 września 2018 r. prezentowano informacje założenia projektu Pradawne Ziarno na konferencji międzynarodowej w Czech University of Life Sciences in Prague, Czechy. Dr inż. Piotr Prus wygłosił referat pt. “The assessment of market demand for products obtained from primary wheat forms with increased nutritional value”. Referat obejmował wyniki badań pilotażowych dotyczących zapotrzebowania na produkty pochodzące z pszenic okrągłoziarnowej oraz perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.