Konferencja pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

W dniu 24 października 2018 r. promowano projekt uczestnicząc w konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. dr inż. Piotr Prus wygłosił wykład pt. „Integracja pionowa jako działanie stymulujące rynek pracy na obszarach wiejskich – studium przypadku na przykładzie Konsorcjum PRADAWNE ZIARNO”.