Spotkanie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu . W trakcie spotkania dr inż. Piotr Prus wygłosił prelekcję pt. „Grupa Operacyjna PRADAWNE ZIARNO – cele działania”.