Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny w Brodnicy 2018

W dniu 22 lipca 2018 r. odbyła się promocja projektu na Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy. Zorganizowane stoisko informacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Uczestników Jarmarku częstowano chlebem z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej, a także prowadzono konsumenckie badania sondażowe.