XXVI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

W dniach 3-5 września 2019 r. miał miejsce XXVI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu ?‍??‍?
Byliśmy tam i my ?
We wtorek uczestnicy Kongresu mieli możliwość degustowania naszego pradawnego chleba ?, a w środę wysłuchali referatu pt.: “Stymulowanie innowacyjności na obszarach wiejskich w ramach działania „Współpraca” na przykładzie Grupy Operacyjnej Pradawne Ziarno – studium przypadku”, który wygłosił dr inż. Piotr Prus
Miło nam poinformować, że referat cieszył się dużym zainteresowaniem, a dr inż. Piotr Prus zdobył wyróżnienie za jego wygłoszenie