Prezentacja Grupy Operacyjnej EPI Pradawne Ziarno

Prezentacja Grupy Operacyjnej EPI Pradawne Ziarno, która została zgłoszona do konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa” zorganizowanego w ramach V Forum Wiedzy i Innowacji. Organizatorem Forum, które odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2020 roku, było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Nasz projekt zdobył wyróżnienie (o czym już informowaliśmy), pomimo bardzo dużej konkurencji – do konkursu zgłoszono 35 projektów z całego kraju.