Ogólnopolski Konkurs „Indeks dla Rolnika”

W dniu 6 grudnia 2018 r. w trakcie półfinału Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika’’, odbywającego się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu wygłoszono wykład pt. „Nowe formy wsparcia innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich na przykładzie Grupy Operacyjnej EPI PRADAWNE ZIARNO”