Spółdzielnia Produkcji Spożywczej „TOSTA”, Bydgoszcz

W dniu 10.01.2019 r. odbyło się spotkanie robocze członków Konsorcjum PRADAWNE ZIARNO w Spółdzielni Produkcji Spożywczej ,,TOSTA’’. W spotkaniu brali udział Prezes Alfred Tubisz, a także specjaliści od technologii produkcji: Małgorzata Stala, Ewa Dymek oraz Karolina Cheś. Omówiliśmy zakres przyszłych prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnych procesów produkcji i wytworzenia nowych produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej z użyciem zakupionego w projekcie zaparzacza mąki.

Czytaj dalej Spółdzielnia Produkcji Spożywczej „TOSTA”, Bydgoszcz

Ogólnopolski Konkurs „Indeks dla Rolnika”

W dniu 6 grudnia 2018 r. w trakcie półfinału Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika’’, odbywającego się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu wygłoszono wykład pt. „Nowe formy wsparcia innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich na przykładzie Grupy Operacyjnej EPI PRADAWNE ZIARNO”

Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

W dniach od 30 listopada z okazji do 2 grudnia 2018 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy brał czynny udział w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu upamiętniającą stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to znakomita okazja do promocji projektu. Zaprezentowano autorskie wypieki z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej, oraz foldery informacyjne dotyczące operacji. NA stoisku gościło wielu znamienitych gości, w tym pan Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska

Jesienią 2018 r. spotkaliśmy się z właścicielami i pracownikami firmy Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska w Pokrzydowie. Spotkanie miało na celu omówienie zakresu przyszłych działań związanych z opracowaniem procesów przetwórczych ziarna pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej będących przedmiotem projektu.

Czytaj dalej Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska

Spotkanie z przedstawicielami Litwy oraz Finlandii

W dniu 14 listopada 2018 r., na spotkaniu z przedstawicielami Litwy oraz Finlandii, wizytującymi Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w ramach projektu Emplnno Interreg Baltic Sea Region wygłoszono referat pt. “Innovative activities of the PRADAWNE ZIARNO Consortium”w. Zorganizowano stoisko informacyjne dotyczące realizowanego projektu oraz przygotowano wypieki do degustacji.

Konferencja pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

W dniu 24 października 2018 r. promowano projekt uczestnicząc w konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy na rynku pracy”. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. Wygłoszono referat pt. „Integracja pionowa jako działanie stymulujące rynek pracy na obszarach wiejskich – studium przypadku na przykładzie Konsorcjum PRADAWNE ZIARNO”.

Toruński Jarmark Żywności Ekologicznej

W dniach 4 sierpnia i 1 września 2018 r członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w Jarmarku Żywności Ekologicznej w Toruniu. Na stoisku promocyjnym znalazły się ulotki z podstawowymi informacjami nt. celów, odbiorców i spodziewanych rezultatów projektu Pradawne Ziarno. Przeprowadzono degustację chleba oraz badania sondażowe wśród konsumentów.

Czytaj dalej Toruński Jarmark Żywności Ekologicznej

„International Brand and Brand City Congress” , Turcja

W dniu 27 września 2018 r., na międzynarodowy kongresie “International Brand and Brand City Congress”, zorganizowanym przez Gümüşhane Üniversitesi w Turcji prezentowano referat pt. “Using branding and modern marketing tools as an example of innovation in building the relationship with customers”. Prezentacja dotyczyła innowacyjnych metod marketingowych w opracowywanych w projekcie Pradawne Ziarno.